Dopłata do węgla. Komu przysługuje i jak ją uzyskać?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tysięcy złotych, przysługujące gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie w odpowiedzi na wzrost cen surowca. Co należy wiedzieć o dopłacie do węgla, komu przysługuje i jak ją uzyskać?

Gdzie, w jakim terminie i kto może złożyć wniosek o dopłatę?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 roku w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie miasta lub gminy. Wniosek może złożyć jedna osoba z danego gospodarstwa domowego, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem. Świadczenie w wysokości 3 tysięcy złotych jest wypłacane jednorazowo na jedno gospodarstwo domowe, niezależnie od ilości przypisanych do niego osób. Aby otrzymać dopłatę do węgla, nie trzeba być właścicielem budynku, nie jest także konieczne zameldowanie pod tym adresem. We wniosku należy podać jedynie miejsce zamieszkania.

Jakie źródła ogrzewania będą objęte dodatkiem węglowym?

O dopłatę do węgla mogą starać się gospodarstwa domowe, dla których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe
 • koza
 • kominek
 • piec kaflowy na paliwo stałe
 • kuchnia węglowa
 • ogrzewacz powietrza
 • trzon kuchenny
 • piecokuchnia

Powyższe źródła ciepła muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.

Deklaracja CEEB warunkiem otrzymania dopłaty do węgla

Istnieje jeszcze jeden warunek konieczny do otrzymania dopłaty do węgla. Wskazane przez nas we wniosku źródło ogrzewania powinno zostać wcześniej zgłoszone jako podstawowe źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli w wypełnianej deklaracji CEEB. Urzędy weryfikują tę informację na etapie rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek można złożyć na 3 różne sposoby:

 • Osobiście we właściwym zgodnie z miejscem zamieszkania urzędzie gminy lub miasta. Aktualny wzór pisma można pobrać online, jest on także dostępny dla zainteresowanych we wspomnianych placówkach.
 • Za pomocą poczty – wypełniony wniosek należy wysłać listem poleconym do odpowiedniego urzędu.
 • Online przez e-PUAP – po zalogowaniu się na swoje konto z katalogu spraw należy wybrać „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, a następnie wskazać adres odpowiedniego urzędu, rodzaj pisma, załączyć wypełniony wniosek, podpisać go elektronicznie i wysłać.

Termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczenia

Poprzednia nowelizacja ustawy między innymi wydłużyła czas na weryfikację wniosków dla urzędów z 30 do 60 dni. To z kolei wydłuża termin wypłaty świadczenia do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku, jednak nie później, niż do 30 grudnia 2022 roku. Pieniądze zostaną przelane na konto bankowe wnioskującego, jeżeli podał takie dane we wniosku lub też będą wypłacane gotówką w urzędzie miasta czy gminy.

Kilka gospodarstw pod jednym adresem – jak uzyskać dopłatę?

Aktualnie świadczenie przysługuje wyłącznie na jeden adres. Co w sytuacji, kiedy urząd otrzyma kilka wniosków w ramach tego samego adresu? Dodatek zostanie przyznany temu, kto złożył wniosek jako pierwszy. Przyjęta przez Sejm 20 października nowelizacja ustawy ma jednak wprowadzić zmiany w tym zakresie. Zgodnie z wprowadzonymi do ustawy poprawkami, odrębnym gospodarstwom domowym zamieszkującym pod jednym adresem może przysługiwać więcej niż jeden dodatek węglowy. Jakie należy spełnić warunki? Każda z tych rodzin musi posiadać osobny piec zasilany węglem, który został zgłoszony do deklaracji CEEB, a także oddzielny rachunek za wywóz śmieci. Ustawa czeka na rozpatrzenie Senatu.