Skąd importuje się węgiel do Polski?

Faktem jest to, że posiadamy jedne z największych pokładów węgla na świecie. Jednak od kilku lat Polska importuje więcej węgla niż eksportuje. Prawdą jest także to, że wydobywamy coraz mniej surowca.

Dlaczego Polska importuje węgiel kamienny?

Głównym powodem jest cena i jakość. Na cenę mają wpływ rosnące koszty wydobycia, uzyskiwane z coraz głębszych pokładów. Węgiel używany jest nie tylko w celach energetycznych, ale także w metalurgii. Według rokowań ekspertów bezwzględna rezygnacja z energetyki węglowej jest nieuchronna.

Źródła energii w Polsce

W głównej mierze, Polska pozyskuje energie z nieodnawialnych źródeł. Korzystamy przede wszystkich z surowców mineralnych takich jak węgiel kamienny, brunatny i ropa naftowa. Znacznie mniejszy procent stanowią źródła odnawialne takie jak biopaliwa, energia wodna, słoneczna czy wiatrowa. Według statystyk około 50% energii w Polsce bierze się ze spalania węgla kamiennego. Dobrą prognozą jest to, że z roku na rok wartości maleją. Spalanie surowca jest szkodliwe zarówno dla środowiska, jak i człowieka.

Węgiel kamienny w Polsce

Dzieląc dane na regiony, złoża węgla kamiennego dostępne są w rejonie Górnośląskim, Dolnośląskim oraz Lubelskim. Stosunkowo największa liczba zużycia występuje w województwie mazowieckim, śląskim, opolskim oraz świętokrzyskim.

Ciekawostką jest, że największą ilość węgla wydobyto w 1979 roku, liczby sięgały nawet do 200 mln ton. Niegdyś węgiel był napędem rozwojowym naszego kraju, przez długi czas Polska zajmowała najwyższe miejsca wśród krajów wydobycia. Obecnie spadliśmy z podium, jednak utrzymujemy się na wysokim miejscu w rankingu. Spadek jest jednym z powodów bezrobocia w branży górniczej.

Polska była jednym z kluczowych eksporterów surowca, w ostatnich dziesięcioleciach ranga dochodziła nawet do 20%. Jednak import po 2000 roku był zróżnicowany. Od 2008 roku Polska importuje więcej węgla niż importuje.

Dane importowe:

2005 rok – 3,4 mln ton

2006 rok – 5,3 mln ton

2011 rok – 15 mln ton

2015 rok – 8,3 mln ton

2018 rok – 19,3 mln ton

Skąd importuje się węgiel do Polski?

Najwięcej, bo blisko 23 mln ton sprowadziliśmy z Rosji. Kolejnymi krajami w zestawieniu są Australia, Kolumbia, USA, Kazachstan, Czechy, Indonezja, Mozambik i RPA. Opierając się na danych z Eurostatu, węgiel sprowadzany był także z Chin.