Normy w sprzedaży węgla

Węgiel sprzedawany w Polsce musi spełniać normy jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Zmiany wprowadzone w ustawie obejmują także stałe monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw. Minister Energii jest zobligowany do przeglądu wprowadzonych ustaleń co dwa lata.

Wymogi są stosowane w obszarze spalania paliw stałych w gospodarstwach domowych i instalacjach o mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Plany przeglądów mają na celu ocenę wpływu na środowisko, zdrowie oraz działalność konsumentów.

Jakie normy powinien spełniać węgiel?

Szczegółowe parametry określające normy w sprzedaży węgla zostały określone rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Węgiel typu kostka, kęsy czy orzech musi osiągać wartość opałową na poziomie co najmniej 22 Mj/kg. Dodatkowo zawartość popiołu nie może być większa niż 12 procent, a zawartość siarki do 1,7 procent.

W przypadku węgla typu groszek wartość opałowa musi być trochę mniejsza i osiągać minimum 21 Mj/kg. Tutaj zawartość popiołu nie może przekraczać 14 procent, a zawartość siarki 1,7 procent.

Węgiel typu ekogroszek czy ekomiał zostały objęte bardziej rygorystycznymi parametrami. Ich wartość opałowa powinna wynosić minimum 24 Mj/kg, zawartość popiołu nie może być wyższa niż 12 procent, a zawartość siarki 1,2 procent.

Świadectwo jakości węgla

Zgodnie z ustawą o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw został wprowadzony obowiązek stosowania świadectwa jakości paliwa. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania potencjalnemu klientowi kopii certyfikatu poświadczonej oryginałem. Wzór świadectwa również został przedstawiony w rozporządzeniu.

Na dokumencie powinny widnieć rzeczywiste wartości parametrów dla określonej partii paliwa oraz porównanie wartości z tymi, które określa rozporządzenie. W efekcie klient ma pewność, jakiej jakości produkt otrzymuje.  Podczas zakupu węgla warto zwrócić uwagę na przedstawione parametry.

Węgiel z naszego składu przeszedł kontrolę Inspekcji Handlowej. Spełnia wszelkie określone w rozporządzeniu normy. Kupując opał w naszym składzie, możesz mieć pewność, że otrzymasz węgiel zgodny z parametrami i normami jakości.